Disclaimer

Deze website is eigendom van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS NV (DTT)

Contactgegevens:

DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS NV (DTT), Hille-Noord 1, 8750 Zwevezele
Tel.: +32 51 610 100
Fax: +32 51 610 101
info@degrootetrucks.com
0ndernemingsnummer: 0415.584.325

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door DTT op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op privacy@degrootetrucks.com. Bent u het niet eens met de manier waarop DTT  uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop DTT omgaat met uw gegevens vindt u in de Privacy Policy op onze website .

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met DTT contact nemen via mail (privacy@degrootetrucks.com). Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Cookies

Bel ons

Skype

E-mail

Truckagent

Chat