Privacybeleid

Online registratie – Privacybeleid

Via het registratiescherm kunt u zich online aanmelden. Een aantal vragen is optioneel en behoeft niet ingevuld te worden. Dit is duidelijk aangegeven. Alle door u ingevulde gegevens worden opgenomen in de database van www.degrootetrucks.com . Hierop gelden privacyvoorwaarden en wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Degroote Trucks & Trailers nv. Deze gegevens worden door Degroote Trucks & Trailers verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u ons dit meedelen via mail (info@degrootetrucks.com), per fax op het nummer +32 (0)51 / 610 101 of per brief.

Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit. U beschikt over een inzage- en correctierecht.

Nog vragen?

Als u nog vragen heeft over dit beleid, neemt u dan contact met ons op, info@degrootetrucks.com

Bel ons

Skype

E-mail

Truckagent

Chat