Adatvédelmi szabályzata

Az aktuális változat kelte: 2019. április 26.

A DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS NV (a továbbiakban: DTT vagy „mi”) az adatkezelés során komolyan veszi az Ön jogait. A DTT ebben a dokumentumban a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának módját ismerteti. Így ezek egyúttal a DTT általános adatkezelési elveinek is tekintendők.

Az adatkezelő a DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS NV (DTT), székhelyének címe: 8750 Wingene, Hille-Noord 1, részvénytársaságként bejegyezve a 0415.584.325 cégjegyzékszámon.  A jelen nyilatkozatra és adatkezelési elveinkre vonatkozó kérdéseivel bármikor bizalommal fordulhat Informatikai szolgálatunkhoz a privacy@degrootetrucks.com címen. Ha a kérdés az információkérésnél nagyobb mértékű, akkor személyazonosságának igazolására kérhetjük Önt annak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a megfelelő személynek adjuk ki a kért információkat és adatokat.

Mikor és milyen célból gyűjti és kezeli a DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS NV az adatokat?

A DTT akkor gyűjti és kezeli az Ön adatait, ha Ön ügyfélként igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, vagy ha bármilyen más módon (a weboldalunkon keresztül) kapcsolatba lép velünk. A fenti tevékenységeket összefoglaló megnevezése „ügyfélkezelés”, és konkrétan az Önnel közös projektek kivitelezésére vonatkoznak.

Ha Ön beszállító, akkor az Ön vagy az Ön kapcsolattartó személyeinek adatait a termékek vagy szolgáltatások nyújtása keretében kezeljük, általánosan „beszállítónyilvántartás” céljából. Ebben az esetben az is lehetséges, hogy az Ön adatait a saját munkatársaink adataival együtt rögzítjük a munkatervünkben.

Továbbá az Ön ügyfél- vagy beszállítói adatait számlák és egyéb könyvelési dokumentumok készítése során is kezeljük. Ez a „könyvelési” célú adatkezelés.

Végezetül előfordulhat, hogy az Ön adatait azért kezeljük, mert az fontos (lehet) a tevékenységeinkhez, például hogy Önnek tanácsadást vagy szolgáltatást nyújthassunk. Ezeket a tevékenységeket „kommunikációs” vagy „közönségkapcsolati” célú adatkezelésnek nevezzük.

Milyen adatokat gyűjt és kezel a DTT

Olyan adatokról van szó, amelyeket Ön bocsát a rendelkezésünkre, és amelyekre az Ön által igényelt projekt végrehajtásához van szükségünk. Ilyen adat az Ön neve, címe, e-mail címe és szakmai adatai, például a cégnév és az adószám. Ezeket az adatokat Ön általában közvetlenül bocsátja a rendelkezésünkre, de az is előfordulhat, hogy az adatokat más, Önnel együttműködő felektől kapjuk. 

Az adatok az Ön érdekeire vagy egy jövőbeli projekt terveire is vonatkozhatnak.

A beszállítók egyes adatait a megfelelő munkatervezés érdekében kezeljük. Ilyen adat a beszállító rendelkezésre állása és jelenléte, valamint a munkavégzés típusa.

A pénzügyi adatokat a könyvelési célú adatkezelés keretében kezeljük. 

Az Ön munkakörével és tevékenységeivel kapcsolatos adatokat a kommunikációs vagy közönségkapcsolati célú adatkezelés keretében kezeljük.

Hogyan gyűjti a DTT az Ön adatait?

Az Ön adatait akkor gyűjtjük, ha Ön kitölti az erre feljogosító (papír alapú vagy elektronikus) űrlapot. Ez néha megbeszélés, telefonos kapcsolatfelvétel vagy elektronikus levélváltás formájában is történik.

Az információkat rendes esetben közvetlenül Öntől kapjuk meg. Előfordulhat, hogy az adatok közvetetten kerülnek hozzánk. Ez történik a beszállítóknak a mi telephelyünkön dolgozó munkavállalói esetében: az ő adataikat ilyenkor a beszállító bocsátja rendelkezésünkre.  Ilyen esetben közöljük Önnel, hogy honnan szereztük meg az adatait.

Weboldalunk felkeresése esetén sütiket használunk, amelyekről a sütihasználati elveinkben olvashat bővebb információkat. Erre elsősorban azért van szükségünk, hogy a weboldal tartalmát és használatát minél jobban az Ön és más felhasználók igényeihez igazíthassuk. Emellett azért is kezeljük az Ön adatait, hogy eleget tegyünk a weboldal hozzáférhetővé tételéből és annak tartalmából eredő kötelezettségeinknek, továbbá hogy Ön igénybe vehesse a weboldalon elérhető interaktív alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

Melyek az adatok DTT általi feldolgozásának alapelvei?

Az Ön adatait az Ön által adott megbízásból fakadó szerződéses viszonyunk illetve az Önnel kötött szerződés alapján gyűjtjük és kezeljük. Ez szolgál a beszállítói adatok kezelésének és a „könyvelési” célú adatkezelés alapjául.

Ahol a szerződéses viszony érdekében nem szükséges az adatkezelés, például a kommunikáció/közönségkapcsolatok terén, ott az adatkezelés alapjául vállalkozásunk jogos érdekei, különösen a vállalati és információs szabadság szolgálnak. Mindig ügyelünk arra, hogy egyensúly legyen a mi érdekeink és az Ön érdekei között, például úgy, hogy kifogáshoz való jogot biztosítunk Önnek.

Kiadjuk-e az adatokat harmadik feleknek?

Az Ön adatait elsősorban a vállalaton belül, az ezen tevékenységek elvégzésével megbízott szolgálat/felelős kezeli ügyfélkezelés, beszállítók kezelése, munkatervezés, könyvelés és kommunikáció/közönségkapcsolatok keretében.

Bizonyos, precíz szolgáltatások vagy megbízások céljából kiadhatjuk őket olyan adatkezelőknek, akiknek a szolgáltatásait igénybe vesszük, de ilyen esetben mindig ellenőrzésünk alatt tartjuk a folyamatot.

Bizonyos esetekben kötelesek vagyunk kiadni az Ön adatait. Ilyen eset akkor áll fent, ha erre jogszabály kötelez minket, vagy ha az arra jogosult hatóságok kérik tőlünk az adatokat. Ilyenkor ellenőrizzük, hogy teljesülnek-e az adatkérés feltételei.

Az Ön adatait alapvetően nem adjuk ki harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére.

Az Ön jogai

Ön az általunk kezelt adataiba bármikor betekinthet, és szükség esetén kérheti azok helyesbítését vagy törlését. Ehhez elegendő, ha személyazonosságának igazolása mellett megkeresi Informatikai szolgálatunkat a privacy@degrootetrucks.com címen. A személyazonosság igazolása azért szükséges, hogy megakadályozzuk az Ön adatainak jogosulatlan személy számára történő kiadását.

Ha Ön nem ért egyet a DTT adatkezelési módszereivel, akkor panaszt tehet az Adatvédelmi hatóságnál (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ – 1000 Brüsszel, Drukpersstraat 35.).

Módosítások

A DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS NV fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt nyilatkozatot és/vagy elveket módosítsa. A módosításokat a weboldalon keresztül tudatjuk a felhasználókkal.

Hívjon minket

Skype

Küldjön e-mailt

Truckagent

Chat